Dette nettstedet er laget for å presentere informasjon om 30 e-læringsprosjekter som er støttet av forskjellige EU-programmer. Informasjonen er utarbeidet på bakgrunn av kommunikasjon med representanter for prosjektene og med andre europeiske eksperter.
Nettstedet inneholder også bidrag og informasjon fra et e-læringsseminar som ble avholdt 7. juni 2004 (Breaking barriers in education and training. How can we make e-Learning in education and training transferable, scalable and sustainable?).


Nettstedet har som formål å formidle informasjon om innovativ bruk, nye trender og siste nytt innen e-læring. Det inneholder også dokumentasjon og linker av interesse for e-læring. Dersom du er interessert i informasjon om status og trender innen e-læring kan du gå inn på de aktuelle områdene eller dokumentene. Ta kontakt med nettstedets administrator, dersom du ønsker å bidra med informasjon, ressurser eller refleksjoner om e-læring.


   Current Research

State of the art   eLearning Trends

Indicators of change
       UNIVERSITY OF MANCHESTER INSTITUTE OF SCIENCE & TECHNOLOGY (UMIST)             UNIVERSITÄT DES SAARLANDES, INSTITUT für RECHTSINFORMATIK (DE)              MANAGEMENT CENTER INNSBRUCK – MCI (A)             UNIVERSITAT DE BARCELONA (ES)             NKI NETTSKOLEN (NO)             FORTH/IACM (GR)      
   Library

Pedagogical Issues

Organisational Issues

Socio-Economic Issues

Case reports

Glossaries

EU Observatories


   Feedback

Feedback